Nieuwe groep: 42 Groothandel levensmiddelen (Horecaproducten)

Stappenplan 42 Groothandel levensmiddelen (Horecaproducten)

Maak eerst voor alle zekerheid een back-up. Via 'Loon vandaag', 'Maak back-up'. U kunt vervolgens de werknemers die vanaf nu onder de risicogroep 42 Groothandel levensmiddelen (Horecaproducten) vallen, omzetten in deze risicogroep. Zonder dat u opnieuw hoeft te verlonen. Volg dit stappenplan:

1) Klik in het hoofdscherm van Loon linksonder op het menu-balkje 'Werknemers'

2) Kies in de linker kolom voor 'Collectieve wijzigingen'

3) Selecteer alle werknemers die nu nog in de risicogroep '42 Groothandel levensmiddelen' ingedeeld zijn

4) Klik rechts op de knop 'Risicogroep...'

5) Kies de risicogroep 42 Groothandel levensmiddelen (Horecaproducten) in de lijst

6) Belangrijk: Vink 'Handhaaf de lonen…' (onderin) aan:


7) Klik op 'Kies', en 'OK' (2x). De werknemers zijn nu (met behoud van hun lonen!) ingedeeld in de juiste risicogroep.

8) Geef op het tabblad 'Premies' bij de werkgevergegevens aan dat nieuwe werknemers moeten worden ingedeeld in de risicogroep 42 Groothandel levensmiddelen (Horecaproducten) .

9) Als(!) u wijzigingen in de premies voor de oorspronkelijke risicogroep had aangebracht, dan moet u deze wijzigen. Ook dat doet u in het tabblad 'Premies' bij de werkgevergegevens.

10) Werkt u met LoonBasis? Dan dient u nu eerst contact op te nemen met ons Kenniscentrum. Wij leveren u dan gratis de code waarmee u snel en eenvoudig met de nieuwe risicogroep aan de slag kunt.

Herrekenen!

11) Ten slotte moet u de lonen gaan herrekenen. Want de pensioenpremie wijzigt door de verandering in het aantal voltijd arbeidsuren. Dit zal netto-loonverschillen opleveren.

Op onderstaande wijze kunt u snel en eenvoudig de lonen herrekenen:
• Draai voor alle zekerheid de journaalpost en het overzicht 'Betaallijst lonen' over 2018 voor de werknemers.
• Daarna kunt u de lonen voor de genoemde werknemers gaan herrekenen. Dit kan in één keer via het menu ‘Werkgever’, ‘Herrekenen’:

• Vink nu eventueel 'Toon ook werknemers die uit dienst zijn' aan), en kies ‘Herreken’:

• Loon laat u daarna automatisch de verschillen met de oude strook zien.
• Het netto verschil kunt u automatisch in een volgende verloningsronde meenemen.
• De correcties in de loonaangifte en de pensioenaangifte gaan vanzelf mee in de volgende 'ronde'. Daar hebt u geen omkijken naar.

U leest meer over herrekenen in deze uitleg: https://www.loon.nl/Handleiding/Herrekenen_en_opnieuw_verlonen.pdf.