3: De Werkgevers-wizard en aanpassen onbekende premies

3.5 Bevestigen of aanpassen premies Werkhervattingskas

Loon kent de premies van alle 200 cao's. Maar de twee percentages van de premie Werkhervattingskas (WGA en ZW-flex) kan Loon niet zeker weten omdat die dus per werkgever kunnen (!) verschillen. U moet het percentage ZW-flex dat Loon toont dan ook 'bevestigen', of aanpassen. U vindt de premies op de zogeheten beschikking die u hierover in december 2020 of in januari 2021 van de fiscus hebt ontvangen.

Als de in Loon getoonde premie ZW-flex klopt, weet Loon ook uw percentages voor de WGA. U bent dan namelijk hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever, voor wie de premies Werkhervattingskas per sector hetzelfde zijn. Check ze wel even!

Als u de getoonde premie ZW-flex echter aan moet passen, bent u vrijwel zeker géén kleine werkgever maar een (middel)grote. U zult in dat geval ook zélf de premie WGA aan moeten passen omdat de Werkhervattingskas-premies bij (middel)grote werkgevers per werkgever verschillen.

Een korte uitleg over de nieuwe premies Werkhervattingskas vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Werkhervattingskas.pdf

NB In 2016 was de WGA-premie nog verder opgesplitst in een apart WGA-vast-deel en een WGA-flex-deel. Per 2017 is die scheiding er niet meer.

In Loon ziet u nu de tabbladen van de werkgever. Klik op tabblad 2 'Premies'. U ziet dit scherm. Merk op dat risicogroep 43 al is gemarkeerd omdat u die al had gekozen in de wizard nieuwe werkgever:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Werkgever, Premies
Afbeelding: Werkgever, Premies

U ziet dan eerst nog deze waarschuwing:

Loon salarissoftware Afbeelding:
'Premie onbekend'

Afbeelding: 'Premie onbekend'


Deze screen dump toont een voorbeeld met één onbekende premie: Ziektewet-flex werkgever:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werkgever', tabblad 2,
Afbeelding: 'Werkgever', tabblad 2, 'Wijzig premies' (uitsnede)

Kleine werkgever? Bevestigen van de premies!

Komt het premiepercentage in Loon bij 'Ziektewet flex werkgever' overeen met het percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking 2021 ziet staan?

Zo ja, dan bent u hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever. Dan hoeft u alleen de getoonde premie ZW-flex werkgever even te bevestigen en de WGA te checken.

Loon regelt daarna de rest.

Het bevestigen van uw premie Ziektewet flex werkgever' en de WGA-check doet u als volgt:
1) Markeer de premie Ziektewet flex werkgever
2) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
3) Laat de waarde ongewijzigd
4) Check voor alle zekerheid of het totaal van de premie WGA (werknemersdeel plus het werkgeversdeel) ook overeenkomen met uw beschikking
5) Klik op een willekeurige plek in het witte deel van het scherm
6) Sluit af met 'Bewaar'
7) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.
8) Loon kent nu ook uw premies voor de WGA.

(Middel)grote werkgever? Aanpassen premies!

Komt het premiepercentage in Loon bij 'Ziektewet flex werkgever' niet overeen met het percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking 2021 ziet staan?
Dan bent u vrijwel zeker een (middel)grote werkgever. Dan moet u de premies ZW-flex en WGA aanpassen in Loon.

En er is nog een complicerende factor…
• Het Whk-onderdeel WGA mag de werkgever voor de helft verrekenen met de werknemer.
   De werkgever betaalt dus de ene helft, de werknemer de andere helft.
• De premie is niet aftrekbaar en wordt door de werknemer dus vanuit het netto loon betaald.
Het Whk-onderdeel ZW-flex mag niet worden verrekend met de werknemer.

Meer uitleg: https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2021.pdf

Het aanpassen van de drie premies Werkhervattingskas doet u als volgt:

1) Ga naar de werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'. Dit is het scherm waarin u
    belandt:

Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies' (uitsnede)

2) Markeer de rode bol 'Ziektewet flex werkgever'
3) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
4) Voer uw percentage Ziektewet flex werkgever in. Dat wil zeggen: het gehele premieper-
  centage dat u op uw beschikking ziet staan onder de naam ZW-lasten.
5) Markeer de premie 'WGA werknemer'
6) Voer de helft van het premiepercentage in dat u op voor deze premie op uw beschikking
    ziet staan.
7) Markeer de premie 'WGA werkgever' en voer daar de 'resterende helft' in.
8) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.

De rode bol voor de premie 'Ziektewet flex werkgever' is nu in orde ('groen'). En ook de premie WGA is correct ingevoerd. Loon zal in de berekeningen de premies WGA fifty-fifty verdelen, zoals u dat hebt aangegeven.

Meer info vindt u in dit uitlegdocument: https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2021.pdf