18 Reiniging herziening pensioenpremie 2014

Methode 1: na afloop 2014 via administratienetschoonmaak.nl

• Laat de pensioenpercentages in Loon voor de sector 18 Reiniging onveranderd (10,5%)
• Verloon november en december dus met de percentages die u in Loon hebt staan
• U stuurt de OLP’s voor november en december in zoals u gewend bent. Dus feitelijk met
   een verkeerd percentage voor het aandeel werkgever van de pensioenpremie.
• U zult na afloop van het jaar 2014 van Cordares wederom een brief ontvangen met daarin
  een overzicht van de teveel betaalde pensioenpremie, per werknemer.
• De verschillen (correcties) geeft u in op de bekende website administratienetschoonmaak.nl
• U geeft de correcties bij administratienetschoonmaak.nl op per werknemer
• Hierna ontvangt u het teveel betaalde pensioenpremiebedrag van Cordares retour.

Het voordeel van deze methode is dat u geen salarissen hoeft te herberekenen, met alle risico’s van dien (zie methode 2). Het zal bij de correcties na afloop van het jaar bovendien veelal gaan om relatief kleine bedragen. Cordares eist ook niet direct actie want het gaat om teveel betaalde bedragen. Dus ook in die zin is de urgentie om te herrekenen niet zo groot.