18 Reiniging herziening pensioenpremie 2014

Brief Corderes: Overzicht werknemers met onjuiste gegevens

• U hebt naar aanleiding van de premiewijziging onlangs van Cordares een brief ontvangen
  met als onderwerp: ‘Overzicht werknemers met onjuiste gegevens’. Deze brief zal er
  ongeveer zo uit zien:• In ons voorbeeld is er aan premie aangeleverd: € 601,39. Dat had moeten zijn (‘premie
   berekend’) € 594,55. U hebt dus teveel betaald, en dat is logisch want het pensioen-
   percentage voor de werkgever daalde eigenlijk.
• Juist doordat u teveel hebt betaald, is er geen directe noodzaak om de salarissen te
   herrekenen, of anderszins direct actie te ondernemen.
• Kortom: u hoeft niet te ‘schrikken’ van deze brief.