We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verlonen van 00 Uitkering Ziektewet

Voorbeeld Uitkering Ziektewet

U bent niet verzekerd bij het UWV (eigenrisicodrager), u werkt met Loon, en u een werknemer van u 'belandt' in een uitkering Ziektewet Wat is dan de aanpak in Loon?

1) Via 'Werknemers', 'Nieuw' gaat u een nieuw dienstverband maken voor deze werknemer. Immers, hij werkte reeds bij u, maar komt nu in een uitkeringssituatie (Ziektewet) terecht, dus in een andere risicogroep. Bij het nieuwe dienstverband wordt het oude afgesloten:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Nieuw dienstverband
Afbeelding: Werknemer, Nieuw dienstverband

2) In ons voorbeeld eindigt het oude dienstverband op 31 juli 202*, en begint het nieuwe op 1 augustus 202*:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Nieuw dienstverband
Afbeelding: Werknemer, Nieuw dienstverband

3) Voor het nieuwe dienstverband gaan we de werknemer indelen bij de groep '00 Uitkering Ziektewet'. Selecteer bij de werknemers het nieuwe dienstverband, open die en ga naar tabblad 2 'Loon', 'Loon'. Deel de werknemer in bij de groep '00 Uitkering Ziektewet':

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, groep 00 Uitkering Ziektewet

Afbeelding: Werknemer, groep 00 Uitkering Ziektewet

4) Voor de 'Uitkering Ziektewet' gelden normaliter de Witte tabellen voor de loonheffing. Dat stelt u eveneens in via de vaste werknemersgegevens, tabblad 2 'Loon', maar dan het tabblad 'Loonheffing':

Loon salarissoftware  Afbeelding: Werknemer, groep 00 Uitkering Ziektewet, Geen groene tabellen Afbeelding: Werknemer, groep 00 Uitkering Ziektewet, Witte tabellen

Ter info. Loon waarschuwt u als u (toch) voor de Groene tabellen kiest, want die keuze ligt niet voor de hand bij de uitkering Ziektewet:
 Loon salarissoftware  Afbeelding: Werknemer, groep 00 Uitkering Ziektewet, Geen groene tabellen Afbeelding: Werknemer, groep 00 Uitkering Ziektewet, Geen groene tabellen

Sla de gewijzigde gegevens op met 'OK'.

5) De Belastingdienst wil weten in welke risicogroep deze werknemer normaliter (lees: zonder de uitkering) zou zijn gevallen bij deze werkgever. Dat is van belang voor de landelijk verplichte werknemersverzekeringen, en dan met name voor de premies Sectorfonds.

Gaat u daartoe naar de vaste werkGeversgegevens, tabblad 2 'Premies':

Loon salarissoftware  Afbeelding: Werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies' Afbeelding: Werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'

6) Markeer (in ons voorbeeld) de risicogroep '00 Uitkering Ziektewet', en klik vervolgens op de knop 'Wijzig premies'. Negeer voor nu de melding over de 'standaardwaarden van 4 premies'.

Dit scherm verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'

Afbeelding: Werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'

Merk op de dat de landelijk verplichte werknemersverzekering op 0% staan

7) Klik op de drie puntjes (rood omkaderd in het bovenstaand getoonde scherm). Kies de 'reguliere' risicogroep bij deze werkgever. In ons voorbeeld is dat de 43 Zakelijke dienstverlening:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'
Afbeelding: Werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'

8) 'Kies'. Een melding als deze volgt, die voor zich spreekt:

Loon salarissoftware

9) Klik op 'OK'. Het onderstaande scherm verschijnt, met premiewaarden met een rood kruisje. Die moet u dus nog aanpassen of bevestigen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies', aanpassen rode kruisjes

10) In ons voorbeeld (!) zijn de weergegeven premies 'Sectorfonds' en 'W.G.A. werknemer' en 'W.G.A. werkgever' in orde. Die kunt u dus bevestigen. De premie 'Ziektewet flex werknemer' gaan we op nul zetten, want we vallen buiten het publieke bestel (UWV).

Pas de premies aan c.q. bevestig ze zoals u dat gewend bent in dit scherm. Dit levert - in onze casus - het volgende resultaat op:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies', rode kruisjes aangepast

11) Nu de premies correct zijn voor deze situatie, klikken we op 'Bewaar', en dan op 'OK' (2x).

12) De premies van de gebruikelijke risicogroep (43 Zakelijke dienstverlening) zijn nu dus ook opgenomen in de risicogroep 00 Uitkering Ziektewet.