We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verlonen van 00 Uitkering W.G.A.

Situatieschets werknemer met uitkering

Als u een zogeheten eigenriscodrager bent (= niet verzekerd via het UWV) dan kunt u in Loon werknemers verlonen met een uitkering. In deze gaat het om de volgende uitkeringsvormen:

• IVA-uitkering
• Uitkering W.A.O.
• Uitkering W.G.A.
• Uitkering Ziektewet
• Verzekeringsuitkering


Loon heeft ze allemaal ondergebracht in de 'sector' 00:

Loon salarissoftware nietAfbeelding: Werkgever, Wijzig premies, Risicogroepen in de sector 00

Let op! Het gaat hier om werknemers die niet via het UWV een uitkering ontvangen. In deze uitleg gaat het immers om werkgevers die zogeheten eigenrisicodrager zijn, en niet via het publieke bestel zijn verzekerd.

Voor werknemers die wel een (deel)uitkering via het UWV ontvangen, gelden weer heel andere regels.

Hoe gaat u nu te werk als u een werknemer hebt met Uitkering W.G.A.? Dat leggen we u in dit document stap voor stap uit.