Wachtdagen en deels doorbetalen bij ziekte

Wachtdagen

Als een werknemer ziek wordt dan betaalt de werkgever de eerste ziektedag of de eerste twee ziektedagen geen loon. Dit zijn zogeheten wachtdagen. Het aantal wachtdagen kan ook nul zijn. Dan betaalt de werkgever ook de eerste twee ziektedagen het volledige loon.
Let op: veelal bepaalt de cao het aantal wachtdagen en mag u daar niet zomaar van afwijken. Na de ziektedagen moet de werkgever minimaal 70 procent van het loon doorbetalen. Het precieze percentage wordt ook per cao bepaald.

Op het tabblad 'Verlof' bij de werkgever ziet u de nieuwe invulvelden staan:


Afbeelding: Werkgever, Verlof, Wachtdagen en % doorbetalen bij ziekte