Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Vergoeding of verstrekking

Oude regime

Werkkostenregeling

In Loon vergoeding (!)
 opnemen als

Apparatuur, gereedschap en instrumenten

Onbelast*

Noodzakelijkheidscriterium*

Toeslag, Nooit belast

Arbovoorzieningen

Onbelast*

Nihilwaardering*

Toeslag, Nooit belast

Bedrijfsfitness op de werkplek

Onbelast*

Nihilwaardering*

Toeslag, Nooit belast

Bedrijfsfitness elders

Onbelast*

Vrije ruimte. Op ⇒80%
 eindheffing

Toeslag, Onbelast (voor wn)

Bewassing, energie en water

Normbedrag

Normbedrag in vrije ruimte.
 Op? ⇒ 80% eindheffing

Toeslag, Onbelast (voor wn)

Computers en dergelijke apparatuur

Onbelast*

Noodzakelijkheidscriterium*

Toeslag, Nooit belast

Consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd

Onbelast*

Nihilwaardering*

Niet van toepassing

Vergoeding of verstrekking

Oude regime

Werkkostenregeling

In Loon vergoeding (!)
 opnemen als

Contributie personeels-vereniging en dergelijke
(bijdrage werkgever)

Onbelast*

Vrije ruimte. Op? ⇒ 80%
 eindheffing

Financiële administratie

Contributie vakbond

Onbelast

Vrije ruimte. Op? ⇒ 80%
 eindheffing

Toeslag, Uitruil bruto loon

Cursussen, vakliteratuur en dergelijke

Onbelast*

Gerichte vrijstelling*

Toeslag, Nooit belast

Dagbladen als vakliteratuur

Onbelast*

Gerichte vrijstelling*

Toeslag, Nooit belast

Dienstwoning

Belast

Verplicht loon voor de  
 werknemer

Toeslag, Loon in natura

Extraterritoriale kosten (30%-regeling)

Onbelast*

Gerichte vrijstelling*

Toeslag, Nooit belast

Fiets

Onbelast*

Vrije ruimte. Op? ⇒ 80%
 eindheffing

Toeslag, Onbelast (voor wn)

Fiets uitruilen bruto loon
(cafetariaregeling)

Fietsregeling

Vrije ruimte. Op? ⇒ 80%
 eindheffing

Toeslag, Uitruil bruto loon
  met minbedrag. Tevens  
  negatieve 'Nooit belaste'
  toeslag zelfde bedrag

Vergoeding of verstrekking

Oude regime

Werkkostenregeling

In Loon  vergoeding (!)
 opnemen als

Geldboetes

Belast

Verplicht loon voor de
 werknemer

Bruteren

Geschenk in natura

Onbelast

Vrije ruimte. Op? ⇒ 80%
 eindheffing

Financiële administratie

Geschenken met ideële waarde

Onbelast

Vrije ruimte. Op? ⇒ 80%
 eindheffing

Financiële administratie

Gouden handdruk

Belast

 Niet van toepassing want
 verplicht loon voor de wn

Incidentele beloning,  
 Gerechtelijke afkoopsom…

Huisvesting en inwoning buiten de woonplaats voor behoorlijke vervulling dienstbetrekking

Onbelast*

Nihilwaardering*

Toeslag, Nooit belast

Huisvesting en inwoning anders dan voor behoorlijke vervulling dienstbetrekking

Normbedrag

Normbedrag in vrije ruimte.
 Op? ⇒ 80% eindheffing

Toeslag, Onbelast (voor wn)

Hulpmiddelen werkplek

Onbelast*

Nihilwaardering*

Toeslag, Nooit belast

Inrichting werkruimte thuis (arbovoorzieningen)

Onbelast*

Nihilwaardering*

Toeslag, Nooit belast

Vergoeding of verstrekking

Oude regime

Werkkostenregeling

In Loon  vergoeding (!)
 opnemen als

Internet en andere communicatiemiddelen

Onbelast*

Noodzakelijkheidscriterium*

Toeslag, Nooit belast

Inwoning

Onbelast*

Nihilwaardering*

Toeslag, Nooit belast

Jubileumuitkering

Onbelast*

Niet van toepassing

Incidentele beloning,
 Jubileumuitkering

Kinderopvang

Belast

Normbedrag in vrije ruimte.
 Op? ⇒ 80% eindheffing

Toeslag, Onbelast (voor wn)

Kleine geschenkenregeling

Onbelast

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Korting op producten uit eigen bedrijf

Onbelast*

Gerichte vrijstelling*

Toeslag, Nooit belast

Maaltijden in bedrijfskantine

Normbedrag belast

Normbedrag in vrije ruimte.
 Op? ⇒ 80% eindheffing

Financiële administratie

Maaltijden met zakelijk karakter

Onbelast

Gerichte vrijstelling*

Toeslag, Nooit belast

Maaltijden zonder zakelijk karakter

Belast

Vrije ruimte. Op? ⇒ 80%
 eindheffing

Toeslag, Onbelast (voor wn)

Vergoeding of verstrekking

Oude regime

Werkkostenregeling

In Loon vergoeding (!)
 opnemen als

Outplacement

Onbelast

Gerichte vrijstelling*

Toeslag, Nooit belast

Parkeergelegenheid auto van de zaak

Onbelast*

Intermediaire kosten*

Toeslag, Nooit belast

Parkeergelegenheid eigen auto buiten de werkplek

Belast

Vrije ruimte. Op? ⇒ 80%
 eindheffing

Toeslag, Onbelast (voor wn)

Parkeergelegenheid eigen auto op de werkplek

Onbelast*

Nihilwaardering*

Toeslag, Nooit belast

Personeelsfeesten op de werkplek

Onbelast*

Nihilwaardering*

Niet van toepassing

Personeelsfeesten en -reizen elders

Onbelast*

Vrije ruimte. Op? ⇒ 80%
 eindheffing

Financiële administratie

Personeelsfeest met zakelijk karakter

Onbelast*

Gerichte vrijstelling*

Niet van toepassing

Personeelslening (rente) voor fiets

Onbelast*

Nihilwaardering*

Niet van toepassing

Personeelslening (rente) voor woning als (!) aftrek via Box 1

Verschil met marktrente belast*

Niet toegestaan

Verschil met marktrente via
 Toeslag, Loon in natura, Rente-
 voordeel lening eigen woning

Vergoeding of verstrekking

Oude regime

Werkkostenregeling

In Loon  vergoeding (!)
 opnemen als

Personeelslening (rente) voor andere doelen

Normrente belast

Marktconforme rente vrije  
 ruimte. Op? ⇒ 80% eindhef.

Financiële administratie

Persoonlijke verzorging

Onbelast*

Vrije ruimte. Op? ⇒ 80%
 eindheffing

Toeslag, Onbelast (voor wn)

Representatiekosten, niet onderbouwd

Belast

Vrije ruimte. Op? ⇒ 80%
 eindheffing

Toeslag, Onbelast (voor wn)

Reiskosten. < € 0,21 per km

Onbelast*

Gerichte vrijstelling*

Tab 'Vervoer en thuiswerk'

Reiskosten. > € 0,21 per km

Belast

Boven € 0,21 in vrije ruimte.
 Op? ⇒ 80% eindheffing

Boven € 0,21 ⇒ Toeslag,
 Onbelast (voor wn)

Schade aan of verlies van persoonlijke zaken

Onbelast*

Vrijgesteld loon*

Toeslag, Nooit belast

Schade die in het algemeen niet wordt verzekerd

Eindheffing

Vrije ruimte. Op? ⇒ 80%
 eindheffing

Toeslag, Onbelast (voor wn)

Studiekosten

Onbelast*

Gerichte vrijstelling*

Toeslag, Nooit belast

Telefoon

Onbelast*

Noodzakelijkheidscriterium*

Toeslag, Nooit belast

Vergoeding of verstrekking

Oude regime

Werkkostenregeling

In Loon  vergoeding (!)
 opnemen als

Thuiswerkkosten. Forfait
 € 2,15 per dag.

-

Gerichte vrijstelling*

Tab 'Vervoer en thuiswerk'

Verhuiskosten

Onbelast*

Gerichte vrijstelling*

Toeslag, Nooit belast

Werkkleding en uniformen

Onbelast*

Nihilwaardering*

Toeslag, Nooit belast

Werkruimte thuis
(niet ARBO)

Onbelast*

Vrije ruimte. Op? ⇒ 80%
 eindheffing

Toeslag, Onbelast (voor wn)
* Onder voorwaarden!