Eigenrisicodrager 2022. Instellen in Loon

In het kort. Eigenrisicodrager 2022

• De premie Werkhervattingskas bestaat anno 2022 uit: Ziektewet-flex (ZW-flex), en WGA.

• Bij de import van uw Loon 2021-data naar Loon 2022, is het pakket zo 'slim' om te zien of u in
  2021 eigenrisicodrager was, en wat voor soort eigenrisicodrager.

• Zo zal Loon 2022 de percentages importeren die u in Loon 2021 hebt ingevuld voor de
  eigenrisicopremie WGA.

• Als u ook eigenrisicodrager bent voor de premie Ziektewet-flex importeert Loon de premies van
  2021 voor u in 2022.

• Loon 2022 zet tevens de premies die u als eigenrisicodrager niet hoeft te betalen automatisch op 0
  (nul).

• Na de import zult u via 'Loon Vandaag' de taak 'Controleer importverslag werkgever 2022' zien
  staan. Markeer die taak, en klik op 'Start taak'.

• Via 'Loon Vandaag' zult u tevens de taak zien staan 'Premies risicogroep *** bijwerken'.
  Markeer ook die taak, en klik op 'Start taak':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Loon Vandaag',
Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Premies risicogroep bijwerken', 'Start taak'

• U belandt dan vanzelf in de data van de werkgever, op tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'.
  Op dat tabblad kunt u de premies WGA en ZW-flex checken, bevestigen, of daar waar nodig
  aanpassen (in Loon 2022).

• U krijgt vóór het aanpassen van de premies eerst een waarschuwing als deze te zien bij het
  werkgeverscherm 'Wijzig premies':


Afbeelding: Wijzig premies, Premies nog op standaardwaarde

• Zolang u de premies niet hebt bevestigd of gewijzigd, zal de taak in 'Loon Vandaag' blijven
  bestaan, en bij de verloningen de melding 'Premies nog op standaardwaarde' zichtbaar zijn.