Werknemer uit dienst? Reserveringen automatisch uitbetaald

Aandachtspunten bij automatische uitdienst-reserveringen

1) Alleen wanneer de uitdienstdatum vóóraf is ingevuld bij de vaste werknemersgegevens, zal Loon de reserveringen automatisch toevoegen. Dus wanneer de uitdienstdatum pas wordt ingevuld via het verloningsscherm, 'Wijzig deze werknemer', zal Loon de reserveringen niet automatisch kunnen toevoegen.

2) Zoals gezegd: bij de uitdienstverloning zullen álle mogelijke reserveringscomponenten automatisch worden toegevoegd. Een hele lijst, dus. Waarom is dat zo? Loon kan pas op moment van berekenen bepalen welke reserveringen van toepassing zijn en niet eerder. Stel, een werknemer gaat gedurende één en dezelfde periode in dienst en uit dienst. Dan is de beginstand van de reserveringen 0, maar pas bij de loonberekening zelf kan Loon de eventuele reserveringsbedrag(en) vaststellen.

Uiteraard keert Loon alleen de van toepassing zijnde reserveringen uit bij de uitdienstberekening.

3) Is er bij de uitdienstverloning reeds een opvolgend dienstverband aanwezig? Dan gaan de reserveringen automatisch door naar dat opvolgende dienstverband. In dat geval geeft Loon bij de uitdienstveroning geen melding inzake de toevoeging van 'Automatische componenten'. U kunt natuurlijk wel zélf de reserveringen handmatig aan de betreffende uitdienstverloning toevoegen.