We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Wijzigingen voor de 52 Uitzendbedrijven per 2022

Wzigingen voor de 52 Uitzendbedrijven per 2022

In hoofdlijnen zijn er twee belangrijke wijzigingen in de nieuwe cao voor de Uitzendbedrijven. Deze cao is van toepassing voor zowel de werkgevers die onder de ABU vallen, als die onder de NBBU vallen.

1. Wijzingen in fasen

- Fase A / fase 1-2: deze fase wordt per 3 januari 2022 (week 1) verkort naar 52 weken. Dit was tot en met 2021 nog 78 weken. Voor werknemers die nieuw in dienst zijn, is dit direct van toepassing. Voor werknemers die al in dienst zijn is er nog sprake van overgangsrecht: voor hun is er nog steeds sprake van 78 weken tot 2 januari 2023, dan gaat de 52 weken voor álle werknemers gelden.

- Fase B / fase 3: deze fase wordt per 3 januari 2022 (week 1) verkort naar 3 jaar. Dit was tot en met 2021 nog 4 jaar. Ook hier geldt: Voor werknemers die al in dienst zijn is er nog sprake van overgangsrecht: voor hun is er nog steeds sprake van 4 jaar tot 2 januari 2023, dan gaat de 3 jaar voor álle werknemers gelden.

2. Wijzigingen in pensioen

- De referteperiode (de wachttijd) wordt verkort van 26 naar 8 weken. De eerste 8 weken is er nog geen sprake van pensioenopbouw; vanaf week 9 is de Basisregeling van toepassing. Deze duurt 52 weken (dit is nu ook al het geval), daarna volgt de Plusregeling.

Iedereen die op 1 januari 2022 meer dan 8 weken heeft gewerkt gaat gelijk pensioen opbouwen in de Basisregeling.

- De pensioengrondslag is gewijzigd.

Het komt er grofweg op neer dat, waar tot nu toe alleen pensioen berekend werd over het standaardloon, de wachtdagcompensatie en de uitbetaling reserveringen, wordt er per 2022 over al het loon pensioen berekend. Dus ook over overuren, toeslagen e.d.

Voor deze wijzigingen verwijzen wij u naar https://www.stippensioen.nl/werkgever/pensioen-bij-stipp/aanpassingen-in-de-pensioenregeling-in-2022/