We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Werkuren oproepkrachten via Agenda

Enkele belangrijke aandachtspunten bij werkuren oproepkrachten

• De uren en dagen die u via de loonberekening voor de oproepkrachten hebt ingevoerd,
  worden met terugwerkende kracht in de saldokolom van de Agenda verwerkt.
  Als dat bij u het geval is dan kreeg u daarover bij de installatie van de nieuwe Loon-versie
  deze melding: “Wij adviseren u het verzuim of verlof van eerdere periodes uit de
  saldokolom te verwijderen. Zo voorkomt u bij onregelmatige parttimers onbedoelde
  wijzigingen in de loonresultaten, mocht u gaan herrekenen of opnieuw berekenen.”

• Als er in een periode sprake is van ziekte en wachtdagen dan worden die verdisconteerd in
  het aantal werkdagen en -uren voor die periode. En dus ook in het bruto loonbedrag.

• Idem voor onbetaald verlof.

• Zodra u een salaris verwijdert, blijft de saldokolom gevuld. Daar is een goede reden voor.
  Stel, u hebt een oproepkracht voor een periode ingeroosterd voor 5 dagen, en 30 uur.
  U draait de loonstrook, maar vergeet iets (bijvoorbeeld een adreswijziging, of kosten-
  vergoeding). U verwijdert de loonstrook. Dan wilt u wel een gecorrigeerde loonstrook, maar
  u wilt u de geplande inroostering behouden!

  Als u de loonstrook na de correctie weer draait, dan toont Loon nog steeds de
  ingeroosterde dagen (5) en uren (30).

• Als u werkuren boekt via de saldokolom dan kunt u die bij de loonberekening nog wijzigen.
  Die wijziging wordt dan ook doorgevoerd in de saldokolom van de Agenda. Zo blijven de
  loonberekening en de Agenda synchroon lopen.

• Als u werkuren boekt per dag (dus niet via de saldokolom) dan kunt u die bij de
  loonberekening niet meer wijzigen. Loon weet dan immers niet voor welke dag de wijziging
  moet gelden. U moet bij een herziening van de werkdagen en -uren dan ook eerst terug
  naar de Agenda en daar de aanpassing ingeven. Zo blijven de loonberekening en de
  Agenda ook in deze variant synchroon lopen.