We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Afrekenen WKR in 2024

Drie situaties. En de oplossingen

Er kunnen drie situaties zijn:
1) het bedrijf is gestart per 'de eerste aangifte'
2) de salarissen zijn wél reeds gedraaid in Loon 2024
3) de salarissen zijn niet gedraaid in Loon 2024

Situatie 1: het bedrijf is gestart per 'de eerste aangifte'
Als het bedrijf (de werkgever) gedurende het jaar 2024 is gestart dan klopt het natuurlijk dat er geen lonen en aangiften zijn van vóór die tijd. U hoeft dan verder niets te doen want er is helemaal geen situatie die moet worden opgelost.


Situatie 2:
de salarissen zijn wél reeds gedraaid in Loon 2024
Wanneer wel reeds de salarissen 2024 zijn verloond in Loon (maar niet alle aangifte loonheffingen zijn ingestuurd via Loon), doet u dan het volgende:
- Draai in Loon 2024 het overzicht Werkkostenregeling via Overzichten, Boekhouding, Werkkostenregeling.
- Daarbij geeft u de periode op tot de eerste aangifte via Loon. Voorbeeld: de eerste aangifte die u met Loon hebt ingestuurd is periode 6. U draait het overzicht Werkkostenregeling dan voor periode 1 tot en met 5.
- Vervolgens noteert u uit dit overzicht het totaal aan Fiscaal loon en 'Totaal toeslagen WKR'. Die getallen voert u in bij de vaste werkgeversgegevens op het tabblad Werkkostenregeling, onder de Concernregeling. Stel, € 150.000 aan fiscaal loon, en € 2.000 aan 'Totaal toeslagen WKR'.
- Het totaal aan 'Kosten financiële administratie' is € 500.

Dan ziet het er bij de werkgever, tabblad 'Werkkostenregeling' zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, Werkkostenregeling. Cijfers ontbrekende aangiften alsnogAfbeelding: Werkgever, Werkkostenregeling. Cijfers ontbrekende aangiften alsnog

- Maak nu de aangifte loonheffingen december. Loon zal dan afrekenen op basis van het totale fiscaal loon over 2024.
- Draai daarna het overzicht 'Werkkostenregeling' voor de periode 6 tot en met 12 (in ons voorbeeld).
- Middels de concernregeling hebt u alsnog de fiscale loonsom en de kosten uit de financiële en loonadministratie opgeven. En aldus alsnog de juiste stand van zaken in Loon rond de Werkkostenregeling gerealiseerd.


Situatie 3: de salarissen zijn niet gedraaid in Loon 2024
Wanneer de salarissen 2024 niet allemaal zijn verloond in Loon (en dus ook niet alle aangifte loonheffingen zijn ingestuurd via Loon), doet u dan het volgende:
 - Noteer bij de vaste werkgeversgegevens op het tabblad Werkkostenregeling, onder de concernregeling alsnog het fiscale loon tot de eerste loonaangifte van 2024. En de kosten uit de financiële en de loonadministratie. Deze gegevens dient u op te vragen bij de betreffende werkgever, of uit uw eigen administratie te halen.
- Stel, € 180.000 aan fiscaal loon, en € 3.000 aan 'Totaal toeslagen WKR'.
- Het totaal aan 'Kosten financiële administratie' is € 900.

Dan ziet het er bij de werkgever, tabblad 'Werkkostenregeling' zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, Werkkostenregeling. Cijfers ontbrekende aangiften alsnog
Afbeelding: Werkgever, Werkkostenregeling. Cijfers ontbrekende aangiften alsnog

- Maak nu de aangifte loonheffingen december. Loon zal dan afrekenen op basis van het totale fiscaal loon over 2024.
- Voorbeeld: de eerste aangifte die u met Loon hebt ingestuurd is periode 6.
- Draai nu het overzicht 'Werkkostenregeling' voor de periode 6 tot en met 12 (in ons voorbeeld).
- Middels de concernregeling hebt u alsnog de fiscale loonsom en de kosten uit de financiële en loonadministratie opgeven. En aldus alsnog de juiste stand van zaken in Loon rond de Werkkostenregeling gerealiseerd.