We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verschil bedragen journaalpost en aangifte

Maximaal 19 x € 0,99

Alle bedragen van het Collectieve deel aangifte loonheffingen worden naar beneden afgerond. Dus zelfs als het gaat om *,99. Bijvoorbeeld € 7,99 wordt € 7. Doordat het om 19 regels gaat, is de maximale afwijking 19 x € 0,99 = € 18,81.

Per jaar bedraagt het maximale verschil (bij vierwekenaangifte): 13 x € 18,81 = € 244,53.
Bij maandaangiften is het maximale verschil: 12 x € 18,81 = € 225,72.

Dit zijn de maximale voordelen voor de werkgever, die immers minder hoeft af te dragen dan de journaalpost meldt. U begrijpt dat de hoge bedragen puur theoretisch zijn want in de praktijk zal het nooit voorkomen dat bij alle aangiften alle collectieve regels eindigen op
€ *,99.