Verandering loonheffingennummer

Verandering loonheffingennummer gedurende het jaar

De overstap vond plaats per ***. Dit betekent dat de aangiften tot en met periode ** behouden moeten blijven onder de ‘eerste’ werkgever in Loon. Ga als volgt te werk:

• In deze ‘eerste’ werkgever de werknemers per stuk uit dienst melden vanaf ddmmjjjj.
• Indien er lonen na deze datum zijn, dan deze latere lonen verwijderen. Kies daartoe de optie ‘Werknemers’ vanuit het Loon hoofdscherm.
• Kies aan de linkerzijde voor de optie ‘Lonen’. Selecteer de lonen na de uitdienstdatum, en klik recht op ‘Verwijder’.
• Dit doet u dus per werknemer zo.
• U moet nu de eventuele aangifte van periode ** opnieuw insturen, De aangifte zal dan nihil zijn.
• Op het tabblad ‘Loonheffing’ bij de vaste werkgevergegevens vult u de ‘Laatste aangifte in periode’ in. Hier geeft u de periode op die de Belastingdienst voor de oude (‘eerste’) werkgever als laatste aangiftetijdvak heeft vermeld in de beschikking.

Aanmaken ‘tweede’ werkgever
• Via LoonVandaag kunt u links kiezen voor ‘Werkgevers’
• Selecteer de betreffende werkgever.
• Kies rechts ‘Kopieer’
• U past de werkgeversnaam aan, de korte naam wijzigt u iets, en u wijzigt het loonheffingennummer in het nieuwe nummer.

Er wordt dan een kopie van de werkgever gemaakt zonder de historie van de aangiften, maar inclusief de werknemers en hun lonen. Vervolgens kunt u de gegevens aanpassen daar waar nodig.

• U dient nu op tabblad 4 ‘Loonheffing’ bij de vaste werkgevergegevens aan te geven ‘Eerste aangifte in periode **’
• Bij deze ‘tweede’ werkgever dient u - per werknemer - de indienstdatum van de werknemer in te geven van ddmmjjjj en juist de lonen vóór ddmmjjjj te verwijderen.
• De oorspronkelijke datum in dienst laat u op de oude waarde staan. Arbeidsrechtelijk loopt het contract van de werknemers namelijk door. De oorspronkelijke datum in dienst is ook de datum die op de strook getoond zal worden.

Saldo vakantiegeld meenemen?
Wanneer er een saldo vakantiegeld meegenomen moet worden naar deze tweede werkgever, dan kunt u dit bedrag opgeven als beginstand vakantiegeld op tabblad 3 ‘Reserveringen’ bij de vaste gegevens van de werknemer.

Draai voor de juiste stand een overzicht ‘Vakantiegeldreservering’ in de ‘eerste’ werkgever.

Twee jaaropgaven
Bij een rechtsvormwijziging zullen twee jaaropgaven moeten worden gedraaid omdat er formeel gezien sprake is van twee werkgevers.