Verloningen en fasenbepaling in de sector NBBU Uitzendbedrijven

3) Leg verzuim en verlof vast via de Agenda

Regels verzuim NBBU
De regels bij verzuim in de NBBU-CAO melden o.a. dit:
• Als een werknemer in een bepaalde week gewerkt heeft - al is dat maar voor een uurtje -
  dan telt die gehele week mee als gewerkte week.
• Werkt een uitzendkracht gedurende een week helemaal niet, dan mag die week niet
  worden meegenomen als gewerkte week.

Dit betekent dat u in Loon precies moet bijhouden welke weken er wél en welke weken er niet is gewerkt.