Verloningen en fasenbepaling in de sector ABU Uitzendbedrijven

In het kort

• Loon houdt automatisch bij hoeveel weken/maanden een uitzendkracht gewerkt heeft
• Loon kan daardoor ook automatisch de fase- en pensioenwekentelling van een werknemer
  bijhouden en aanpassen
• Hiermee is Loon gecertificeerd voor de ABU
• Loon kan ook in de ‘toekomst kijken’ en aangeven wanneer de volgende fase begint
• Verloont u een uitzendkracht per vierweken, en heeft hij een week helemaal niet gewerkt?
  Leg dat dan vast via de ‘Agenda’. Die week blijft dan buiten het   aantal gewerkte weken
• Wat voor verzuim of verlof u ook kiest in fase A, een week niet werken betekent een ‘gat’
• Verloont u een uitzendkracht per week, en heeft hij een week helemaal niet gewerkt? Via
  de 'Nihilverloning' blijft die week buiten het aantal gewerkte weken
• Na 6 maanden aaneengesloten onderbreking in fase A zal Loon automatisch ‘herstarten’ in
  fase A
• Bij een werknemer die al in de plusregeling zit, zal Loon na een onderbreking van 26 weken
  automatisch terug gaan naar de basisregeling.