UPA PGGM. Voorbereiden en inzenden

Stap 2. Invullen inlogdata UPA-account in Loon

U gaat nu de door uzelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord van uw UPA-account invullen in Loon. Dat doet u bij de vaste werkgevergegevens, tabblad 9 'Pensioen', bij 'Gebuikersnaam/wachtwoord' … 'voor UPA':

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, tabblad Pensioen,
Overnemen inloggegevens UPA-Account
Afbeelding: Werkgever, tabblad Pensioen, Overnemen inloggegevens UPA-Account

Administratiekantoor?
Bent u niet zelf werkgever in de sector Zorg en Welzijn, maar hebt u een administratiekantoor, en bent u gemachtigd door de werkgever (uw cliënt)? Vul dan op dit tabblad 9 'Pensioen' de door uzelf (het administratiekantoor) gekozen gebruikersnaam en wachtwoord van het UPA-account in.NB Laat als administratiekantoor het reeds ingevulde aansluitnummer van de werkgever ongemoeid op dit tabblad 9 'Pensioen':

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, tabblad Pensioen, Aansluitnummer
niet wijzigen
Afbeelding: Werkgever, tabblad Pensioen, Aansluitnummer niet wijzigen

Als u hier als administratiekantoor uw eigen PGGM-aansluitnummer in zou vullen dan krijgt u een foutmelding op de UPA-inzending voor deze werkgever. Laat het reeds ingevulde aansluitnummer van deze werkgever dus ongewijzigd in dit scherm!