We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aandachtspunten sector 53 Particuliere Beveiliging

Juiste cao

Bij zowel de Belastingdienst als in Loon is er geen onderverdeling in de risicogroep 53. Er is echter een tweetal cao’s die hieronder vallen:

- Cao Particuliere beveiliging

- Cao voor de Evenementen- en Horecabeveiligingsbranche

Loon is in beginsel ingericht voor eerstgenoemde cao. Voor de tweede cao zijn wat andere regels van toepassing, onder Overige sectorspecifieke zaken leest u hier meer over.