Aandachtspunten sector 33 Horeca

Overige sectorspecifieke zaken

-       Losse werknemer: in te vullen in het werkNemersscherm op tabblad 'Functie'; Standaard zet u dit vinkje aan voor het toepassen van het hoge sectorfondspercentage. Alleen bij schriftelijke arbeidsovereenkomsten van ten minste één jaar hoeft dit niet. Voor een oproepcontract waarin de omvang niet is vastgesteld, of bij een nul- urencontract, mag niet het lage percentage toegepast worden.

Voor meer informatie: klik eerst in het betreffende veld op het scherm, en dan op de F1-knop van uw toetsenbord.