We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aandachtspunten sector 18 Reiniging

Overige sectorspecifieke zaken

- Over alle uitbetaalde uren, dus ook over overuren, wordt pensioen berekend. De premie wordt per periode vastgesteld (dus niet cumulatief).

- In deze sector dient u opbouw en opname van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen apart op de strook te tonen. Dit kunt u als volgt instellen:

Gaat u links onderin naar 'Opties', dan 'Verzuim/Verlof'. U kunt daar bijv. 'Verlof 5' wijzigen in 'Bovenwettelijke uren' of iets dergelijks. De bovenste ('Vakantie') kunt u voor de wettelijke uren gebruiken. Indien u specifiek de omschrijving ‘wettelijk’ wilt hanteren, dan kunt u daarvoor een ander verloftype gebruiken.

Vervolgens in het scherm 'Opties' kiezen voor 'Werkgeversinstellingen', tabblad 5 'Verzuim/verlof'. Daar kunt u aanvinken welke soorten u op de stroken wilt hebben.

Daarna naar het Werkgeversscherm, tabblad 8 'Verlof'. Daar kunt u aangeven hoeveel vakantiedagen (wettelijk en bovenwettelijk) werknemers op voltijdbasis per jaar opbouwen. Loon zal de opbouw voor regelmatig parttime en onregelmatig parttime werknemers automatisch naar rato opbouwen.

De opname regelt u verder via de Agenda. Zie voor meer uitleg: https://www.loon.nl/Handleiding/verzuimverlofagenda.pdf

Voor meer informatie: klik eerst in het betreffende veld op het scherm, en dan op de F1-knop van uw toetsenbord.