Aandachtspunten sector 18 Reiniging

Overige sectorspecifieke zaken

-       Over alle uitbetaalde uren, dus ook over meeruren en overuren, wordt pensioen berekend. De premie wordt per periode vastgesteld (dus niet cumulatief).

-       In deze sector dient u opbouw en opname van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen apart op de strook te tonen. Dit kunt u als volgt instellen:

Gaat u links onderin naar Opties, dan Verzuim/Verlof. U kunt daar bijv. Verlof 5 wijzigen in Bovenwettelijke uren of iets dergelijks. De bovenste (Vakantie) kunt u voor de wettelijke uren gebruiken. Indien u specifiek de omschrijving ‘wettelijk’ wilt hanteren, dan kunt u daarvoor een ander verloftype gebruiken.

Vervolgens in het scherm Opties kiezen voor Werkgeversinstellingen, tabblad 5 Verzuim/verlof. Daar kunt u aanvinken welke soorten u op de stroken wilt hebben.

Daarna naar het Werkgeversscherm, tabblad 8 Verlof. Daar kunt u aangeven hoeveel vakantiedagen (wettelijk en bovenwettelijk) werknemers op voltijdbasis per jaar opbouwen. Loon zal de opbouw voor regelmatig parttime en onregelmatig parttime werknemers automatisch naar rato opbouwen.

De opname regelt u verder via de Agenda. Zie voor meer uitleg: https://www.loon.nl/Handleiding/verzuimverlofagenda.pdf

Voor meer informatie: klik eerst in het betreffende veld op het scherm, en dan op de F1-knop van uw toetsenbord.