Aandachtspunten sector 17 Detailhandel

Pensioen en pensioenopgave

De sectoren genoemd bij groep 1 vallen – met uitzondering van de Bakkersdetailhandel - onder Pensioenfonds Detailhandel. Dit pensioenfonds heeft als pensioenuitvoerder TKP. U kunt aanleveren via Loon. In te vullen gegevens voordat u de periodieke opgave kunt verrichten:

-        Werkgeversscherm tabblad 9 Pensioen, bij TKP (Detailhandel): aansluitnummer van de werkgever

-        Gelijk daarnaast: gebruikersnaam en wachtwoord van werkgever, zoals terug te vinden in de correspondentie van TKP.

- Om de periodieke opgave te doen, kunt u na de verloning gaan naar LoonVandaag. U ziet daar de taak Pensioenaangifte TKP (Detailhandel). Selecteer deze en klik rechts op Start taak.

Voor wat betreft de Bakkers, deze vallen onder het bakkerspensioenfonds, ook met pensioenuitvoerder TKP. De pensioenaanlevering gaat echter via de loonaangifte, u dient hiertoe het volgende in stellen:

-        Werkgeversscherm tabblad 4 Loonheffing: vinkje aan bij Stuur de loonaangifte ook naar TKP

-        U dient ook de gebruikersnaam en het wachtwoord van de werkgever bij het pensioenfonds in te geven. Dit doet u via Opties, Administratieinstellingen, tabblad 3 Geavanceerd.

-        Wanneer u de Aangifte loonheffingen indient, ontvangt TKP daar automatisch een kopie van.

De sectoren genoemd bij groep 2 hebben eigen bedrijfstakpensioenfondsen, met verschillende pensioenuitvoerders. U kunt aanleveren via Loon. In te vullen gegevens voordat u de periodieke opgave kunt verrichten:

-        Werkgeversscherm tabblad 9 Pensioen, bij AGH (Kappers), AZL (Levensmiddelen) of Centric (overige drie): aansluitnummer van de werkgever.

Om de periodieke opgave te doen, kunt u na de verloning gaan naar LoonVandaag. U ziet daar de taak Pensioenaangifte. Selecteer deze en klik rechts op Start taak

De genoemde risicgroep bij groep 3 heeft geen bedrijfstakpensioenregeling.

Mocht de werkgever een Zeilmakerij zijn, dan dient de werkgever ingedeeld te worden in de risicogroep 12; zij vallen onder het pensioenfonds Metaal en techniek met pensioenuitvoerder MN Services. U kunt niet aanleveren via Loon, dit gaat via het werkgeversportaal van MN Services. U kunt dan wel richting de Belastingdienst aangeven als de 17 Detailhandel:

Werkgeversscherm tabblad 2 premies, knop Wijzig premies. Onderin naast de zin Risicogroep voor wettelijke premies ziet u onderin rechts 3 puntjes staan, als u hier op klikt kunt u hier de risicogroep voor de belastingdienst ingeven.