Aandachtspunten sector 17 Detailhandel

Pensioen en pensioenopgave

De sectoren genoemd bij groep 1 vallen - met uitzondering van de Bakkersdetailhandel - onder Pensioenfonds Detailhandel. Dit pensioenfonds heeft als pensioenuitvoerder TKP. U kunt aanleveren via Loon. In te vullen gegevens voordat u de periodieke opgave kunt verrichten:

-        Werkgeversscherm tabblad 9 'Pensioen', bij 'TKP (Detailhandel)': aansluitnummer van de werkgever

-        Gelijk daarnaast: gebruikersnaam en wachtwoord van werkgever, zoals terug te vinden in de correspondentie van TKP.

- Om de periodieke opgave te doen, kunt u na de verloning gaan naar 'LoonVandaag'. U ziet daar de taak 'Pensioenaangifte TKP (Detailhandel)'. Selecteer deze en klik rechts op 'Start taak'.

Voor wat betreft de Bakkers, deze vallen onder het bakkerspensioenfonds, ook met pensioenuitvoerder TKP. De pensioenaanlevering gaat echter via de loonaangifte, u dient hiertoe het volgende in stellen:

-        Werkgeversscherm tabblad 4 'Loonheffing': vinkje aan bij 'Stuur de loonaangifte ook naar TKP'.

-        U dient ook de gebruikersnaam en het wachtwoord van de werkgever bij het pensioenfonds in te geven. Dit doet u via 'Opties', 'Administratieinstellingen', tabblad 3 'Geavanceerd'.

-        Wanneer u de Aangifte loonheffingen indient, ontvangt TKP daar automatisch een kopie van.

De sectoren genoemd bij groep 2 hebben eigen bedrijfstakpensioenfondsen, met verschillende pensioenuitvoerders. U kunt aanleveren via Loon. In te vullen gegevens voordat u de periodieke opgave kunt verrichten:

-        Werkgeversscherm tabblad 9 'Pensioen', bij AGH (Kappers), AZL (Levensmiddelen)  of Centric (overige drie): aansluitnummer van de werkgever.

Om de periodieke opgave te doen, kunt u na de verloning gaan naar 'LoonVandaag'. U ziet daar de taak 'Pensioenaangifte'. Selecteer deze en klik rechts op 'Start taak'.

De genoemde risicgroep bij groep 3 heeft geen bedrijfstakpensioenregeling.