Aandachtspunten sector 17 Detailhandel

Pensioen en pensioenopgave

De sectoren genoemd bij groep 1 vallen - met uitzondering van de Bakkersdetailhandel - onder Pensioenfonds Detailhandel. Dit pensioenfonds heeft als pensioenuitvoerder TKP. U kunt aanleveren via Loon. Per 2020 maakt TKP gebruik van de Uniforme pensioenaangifte (UPA).

U leest in de handleiding https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_TKP.pdf hoe u dit kunt voorbereiden en insturen.

Voor wat betreft de Bakkers, deze vallen onder het bakkerspensioenfonds, ook met pensioenuitvoerder TKP. De pensioenaanlevering gaat echter via de loonaangifte, u dient hiertoe het volgende in stellen:

-       Werkgeversscherm tabblad 4 'Loonheffing': vinkje aan bij 'Stuur de loonaangifte ook naar TKP'.

-       U dient ook de gebruikersnaam en het wachtwoord van de werkgever bij het pensioenfonds in te geven. Dit doet u via 'Opties', 'Administratieinstellingen', tabblad 3 'Geavanceerd'.

-       Wanneer u de Aangifte loonheffingen indient, ontvangt TKP daar automatisch een kopie van.

De sectoren genoemd bij groep 2 hebben eigen bedrijfstakpensioenfondsen, met verschillende pensioenuitvoerders. U kunt aanleveren via Loon. In te vullen gegevens voordat u de periodieke opgave kunt verrichten:

-       Werkgeversscherm tabblad 9 'Pensioen', bij AGH (Kappers), AZL (Levensmiddelen)  of Centric (overige drie): aansluitnummer van de werkgever.

Om de periodieke opgave te doen, kunt u na de verloning gaan naar 'LoonVandaag'. U ziet daar de taak 'Pensioenaangifte'. Selecteer deze en klik rechts op 'Start taak'.

De genoemde risicogroep bij groep 3 heeft geen bedrijfstakpensioenregeling.