SEPA-betalingen via Loon

SEPA in het kort

SEPA (Single Euro Payments Area) heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen.

SEPA is sinds 1 augustus 2014 de verplichte opvolger van het Clieop-bestand. U kunt met Loon uiteraard gebruikmaken van SEPA. Maar dan moeten wel de IBAN's (International Bank Account Numbers) van uw werknemers bekend zijn in Loon.

U maakt het SEPA-bestand in Loon als volgt:
• Overzichten
• Kies overzicht
• Exporteren
• SEPA-betalingen

Met de komst van SEPA is de functionaliteit van de 'omschrijving' en het 'kenmerk' bij de export van de loonbetalingen aangepast.