We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Waarom wijkt het reserveringsbedrag bij eerste verloning af?

Uitleg situatie

De kosten werkgever bij de reserveringen in Loon zijn altijd precies correct. De reserveringen zijn gebaseerd op de daadwerkelijke kosten. Er wordt bij iedere verloning namelijk gekeken naar wat de kosten zouden zijn als er 'nu' wordt uitbetaald.

De reserveringsgegevens uit Loon 202* zijn in Loon van het volgende jaar geïmporteerd.

Echter, in het jaar 202* gelden andere premies en premiebedragen dan in het jaar daarna. Die wisselen immers ieder jaar. Zo wisselt de premie Zorgverzekeringswet ieder jaar.

Dat kan ertoe leiden dat er bij de eerste verloning in het nieuwe jaar (januari bij maandlonen) een correctie plaatsvindt op het geïmporteerde reserveringsbedrag.