We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Werknemer met Pensioenuitkering

Standaard geen vrijwillige vergoeding Zvw-premie

In het Loon-pakket wordt standaard de Zvw-premie niet vergoed aan de DGA.

Want dit zegt de fiscus er over: "(...) het lagere tarief van *,**% gelden voor de inkomens-afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (premie Zvw). De vennootschap van deze Directeur-grootaandeelhouder is niet langer verplicht om de premie Zvw te vergoeden." 

Als u de vrijwillige vergoeding Zvw toch wél wilt laten plaatsvinden voor de DGA, leest en volgt u dan deze uitleg: https://www.loon.nl/handleiding/VrijwilligeVergoedingZVW_DGA_2024.pdf