We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Part-timebreuk berekening pensioenpremie

Theorie berekeningswijze

Stapsgewijs ziet de berekeningswijze voor de part-timebreuk er zo uit (*):

1) Brutoloon part-timer delen door zijn loonuren per periode
2) Vermenigvuldigen met het aantal full-time uren per periode
3) Vermenigvuldigen met 12,96 (12 maanden, plus vakantiegeld). Bij 4-wekenlonen x 14,04.
4) Dit levert het full-time jaarbedrag van de werknemer op, inclusief vakantiegeld.
5) Verminderen met de jaarfranchise
6) Percentage pensioenpremie eroverheen
7) Delen door 12 voor het full-time maandbedrag van de pensioenpremie. Bij vierwekenlonen
    delen door 14,04.
8) Om vervolgens tot het part-time premiebedrag te komen: delen door het aantal full-time uren
    per periode
9) Tot slot vermenigvuldigen met het aantal part-time uren per periode.
(*) Behalve in de sector 17 Detailhandel. Daar wordt het heffingsloon vermenigvuldigd met 12.
     Zie het voorbeeld van de Boekwinkels.