We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Premie PAWW in Loon

Wat is de premie PAWW?

De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk afgebouwd van 38 naar 24 maanden. Om er voor te zorgen dat werknemers toch een langere WW-periode kunnen opbouwen dan 24 maanden is een private aanvulling op de WW (PAWW) mogelijk.

Inmiddels hebben een aantal sociale partners in de desbetreffende cao’s afgesproken om deel te nemen aan de PAWW.

Werknemers uit de deelnemende sectoren vallen verplicht onder de PAWW-regeling en betalen de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van werknemer en draagt deze af aan de Stichting PAWW.