We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Wanneer overwerk of meeruren bij oproepkracht?

Situatieschets. Wanneer 'overwerk' en wanneer 'meeruren'?

De werkuren van een onregelmatige parttimer (oproepkracht) kunt u op twee manieren invullen in het verloningscherm.
1) Door de totaal gewerkte uren voor de periode in te vullen bij het veldje 'Uren'.
2) Of u vult een deel van de gewerkte uren in bij het veldje 'Uren'. En het resterende deel van de uren als een toeslag 'Overwerk'. NB Dit is een ongebruikelijkere route.

Beide wegen (1 en 2) moeten tot dezelfde premies en dus netto lonen leiden.

Echter - en dat is de crux – er moet in de meeste sectoren geen pensioenpremie worden betaald voor overwerk. Als u bovenomschreven optie 2) hanteert dan kiest u weliswaar voor 'overwerk', maar Loon zal voor de uren tot voltijdtóch pensioenpremie berekenen . Voor alle duidelijkheid zal Loon voor die uren (tot voltijd) de term 'Meeruren' hanteren.

Optie 1) is overduidelijk: alleen boven voltijd noemt Loon de uren 'overwerk'. Er is bij weg 1) nooit sprake van 'meeruren'.

Onderstaand drie voorbeelden ter verduidelijking. We nemen als voorbeeldsector '12 Metaal en Techniek'.