We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof in Loon – een voorbeeld

We zullen het Betaald ouderschapsverlof hieronder uitwerken aan de hand van een voorbeeld.

De vrouw van werknemer De Vries is bevallen en De Vries wil graag ouderschapsverlof opnemen. De werknemer heeft een vierwekenloon van 2.000 euro en wil elke week een dag Betaald ouderschapsverlof opnemen. De werkgever heeft besloten de uitkering deels aan te vullen, namelijk tot 85 procent. Er is sprake van een ongewijzigde pensioenopbouw.

Hoe dient u deze informatie te verwerken? Er is een aantal stappen te volgen:

  1. Invoeren welk percentage van toepassing is
  2. Opgeven hoe de pensioenopbouw is
  3. In de Agenda het verzuim opnemen
  4. Verlonen en de loonaangifte draaien