We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Nabetalingen bij werknemer uit dienst

Huidig loonjaar uit dienst

Bij een werknemer die uit dienst gaat, zijn nabetalingen in de periode na uit dienst niet meer toegestaan. Het hangt er daarbij vanaf of de werknemer het lopende loonjaar uit dienst gaat, of in het voorgaande loonjaar uit dienst ging.

Voorbeeld huidig loonjaar. Verwijdering 'Uitbetaling vakantiegeldreservering'
Eerst kijken we naar de situatie waarbij een werknemer in het huidige loonjaar uit dienst gaat.

Werknemer Kuiper gaat uit dienst op 15 augustus 202*. Dan toont Loon bij de 'Gegevens voor verloning' eerst deze melding over 'Automatisch componenten toevoegen':

Loon salarissoftware Afbeelding: Melding 'Automatisch componenten toevoegen' bij 'Werknemer uit dienst'

Afbeelding: Melding 'Automatisch componenten toevoegen' bij 'Werknemer uit dienst'

Na 'OK' zien we in diens augustus-verloning alle reserverings-looncomponenten die een saldo hebben (rechts in het scherm). Hierbij hoort automatisch ook de 'Uitbetaling vakantiegeld-reservering':

Loon salarissoftware Afbeelding: Alle looncomponenten met saldo bij verlonen werknemer uit dienst

Afbeelding: Alle looncomponenten met saldo bij verlonen werknemer uit dienst

Echter, bij deze laatste verloning kiest u ervoor om de reservering vakantiegeld nog even achterwege te houden voor later. U verwijdert dan ook dit looncomponent. Dientengevolge ziet het verloningsscherm er zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Verloningsscherm, looncomponent 'Uitbetaling vakantiegeldres.' verwijderd Afbeelding: Verloningsscherm, looncomponent 'Uitbetaling vakantiegeldres.' verwijderd

De salarisstrook van de uitdienstmaand ziet er, zonder de 'Uitbetaling vakantiegeld-reservering',zo uit:

Loon salarissoftware Melding Loon bij uit dienst in huidig loonjaarAfbeelding: Loonstrook, looncomponent 'Uitbetaling vakantiegeldres.' verwijderd

Melding Loon bij uit dienst in huidig loonjaar
De crux is dat het vakantiegeld of andere nabetalingen niet meer verwerkt worden in een periode na uit dienst. Doet u dit toch - in ons voorbeeld het verlonen van de vakantiegeldreservering in september (periode 9) - dan ontvangt u onderstaande melding:

Loon salarissoftware Afbeelding: Melding 'Reguliere nabetaling' bij 'Werknemer uit dienst', huidig jaar
Afbeelding: Melding 'Reguliere nabetaling' bij 'Werknemer uit dienst', huidig jaar

Oplossing bij uit dienst in huidig loonjaar
Verloont u als oplossing periode augustus (8) opnieuw en voeg in deze verloning het looncomponent 'Uitbetaling vakantiegeldreservering' alsnog toe.

Dus waar u de 'Uitbetaling vakantiegeldreservering' aanvankelijk verwijderde uit de periode dat de werknemer nog in dienst was, neemt u die nu alsnog op. In ons voorbeeld dus de augustusstrook.