We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Mijn LoonDossier. Werkgever overzetten van het ene administratiekantoor naar het andere

Wie kan wát zien na omzetting LoonDossier?

Essentieel is het moment van de omzetting. Dat tijdstip is bepalend voor wie wát ziet.

Vorige administratiekantoor
° Het vorige administratiekantoor ziet vanaf de omzetting op het LoonDossier niets meer van de 'omgezette' werkgever op het LoonDossier.
° Het vorige administratiekantoor ziet na de omzetting uiteraard ook niet de bestanden die het nieuwe administratiekantoor gaat plaatsen op het LoonDossier.
° Het vorige administratiekantoor kan nog wel bestanden zien in Loon (het pakket) zelf.

Nieuwe administratiekantoor

° Het nieuwe administratiekantoor ziet vanaf de omzetting op het LoonDossier alleen de bestanden die hij er zelf voor de werkgever op plaatst.
° De bestanden die het vorige administratiekantoor heeft geplaatst, ziet het nieuwe administratiekantoor na de omzetting dus niet.

° Echter, het nieuwe administratiekantoor kan via Loon (het pakket zelf) na de omzetting alsnog 'oude' bestanden op Mijn LoonDossier plaatsen, mocht hij dat willen.

Werkgever
° De werkgever (klant van het administratiekantoor) ziet nog steeds alle bestanden die op zijn LoonDossier zijn geplaatst. Ook na de omzetting.