Release notes Loon 2019

Versie 21.0.226. Gepubliceerd 17 juli 2020

·  Voor het gebruik van SnelStart wordt nu gebruik gemaakt van versie V2.

·  Er is een foutmelding verholpen bij het maken van de jaaropgaven.

·  In de risicogroep 08 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbewerkende
   industrie
wordt bij een inhouding wegens ziekte 100% pensioen opgebouwd.

·  In de risicogroep 35 Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening wordt de
   opslag ORT nu meegenomen in de grondslag zonder vakantiereservering. Als u al een
   opslag ORT heeft uitbetaald, herrekent u dan de lonen.

·  In de risicogroep 35 Gehandicaptenzorg wordt de opslag ORT nu meegenomen in de
   grondslag zonder vakantiereservering. Het bedrag van deze opslag zal ook in de UPA
   zonder vakantiereservering opgenomen worden. Als u al een opslag ORT heeft uitbetaald,
   herrekent u dan de lonen.

·  In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg wordt de opslag ORT nu meegenomen
   in de grondslag zonder vakantiereservering. Het bedrag van deze opslag zal ook in de
   UPA zonder vakantiereservering opgenomen worden. Als u al een opslag ORT heeft
   uitbetaald, herrekent u dan de lonen.

·  In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en Thuiszorg wordt de opslag ORT nu
   meegenomen in de grondslag zonder vakantiereservering. Het bedrag van deze opslag zal
   ook in de UPA zonder vakantiereservering opgenomen worden. Als u al een opslag ORT
   heeft uitbetaald, herrekent u dan de lonen.