Release notes Loon 2019

Versie 21.0.217. Gepubliceerd 20 december 2019

· Met deze versie van Loon kunt u het jaarwerk 2019 maken: https://www.loon.nl/Handleiding/Jaarwerk_2019.pdf

· Het premieloon sectorfonds zal bij een sectorfondspercentage van 0 (nul) nu ook automatisch gevuld worden in het collectieve deel van de aangifte loonheffingen. De eerdere aangifteperiode waarin het nominatieve deel al is gecorrigeerd moet opnieuw ingezonden worden.

· In deze versie van Loon wordt een verschil in de loonstaat-kolommen (indien van toepassing) verholpen.

· In de risicogroep 17 Aardappelen, groente en fruit is per 01-12-2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de premie PAWW.

· In de 17 Bloemenhandel wordt voor het Sociaal fonds nu het juiste productkenmerk meegenomen in de pensioenaangifte.

· In de risicogroep 17 Kappersbedrijven wordt nu ook een regelingenloon Sociaal fonds in de UPA doorgegeven voor werknemers jonger dan 21 jaar.

· In de risicogroep 35 Sociaal werk, welzijn & maatschappelijke dienstverlening wordt geen eindejaarsreservering meer opgebouwd over opslag.

· In de sector 35 Zorg en Welzijn wordt het pensioen weer juist berekend bij de uitbetaling van vrije dagen waar eerder sprake is geweest van een loonsverhoging. 

· In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en thuiszorg is per 01-12-2019 een nieuw tijdvak aangemaakt voor een wijziging in het percentage Eindejaarsreservering. In verband met de aanpassing met terugwerkende kracht dient u - mocht u dit nog niet verwerkt  hebben - dit zelf handmatig in eerdere tijdvakken aan te passen naar 8,33% (ook % 'Eindejaarsuitkering vorig jaar').

·  In de risicogroep 49 Chemische wasserij is per 1 juni 2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de premie PAWW.

· In de sector 54 Culturele instellingen wordt het pensioen weer juist berekend bij de uitbetaling van vrije dagen waar eerder sprake is geweest van een loonsverhoging.