Release notes Loon 2019

Versie 21.0.206. Gepubliceerd 2 december 2019

·  Deze foutmelding verholpen: 'Kan werkgever niet openen: Functie accepteert geen niet-
   numerieke drijvende-kommawaarden'.

·  Foutmelding 'LoonDatum ligt buiten het loonjaar' verholpen.

·  Foutmelding verholpen bij aanmaken nieuwe werkgever (in enkele specifieke gevallen).