Release notes Loon 2019

Versie 21.0.204. Gepubliceerd 29 november 2019

·  Beschadigde aangiften in de database worden gedetecteerd en opgeschoond.

·  In deze versie van Loon wordt - indien van toepassing - een verschil in de
   loonstaatkolommen
verholpen.

·  Het premieloon sectorfonds zal automatisch alsnog gevuld worden in de aangifte
   loonheffingen bij een sectorfondspercentage van 0 (nul).

·  In de risicogroep 05 Stand- en tentoonstellingsbouw is per 01-11-2019 een nieuw tijdvak
   toegevoegd voor de premie PAWW.

·  In de sector 09 Grafische industrie wordt de WAO/WGA-hiaatpremie in combinatie met
   de premie PAWW nu correct berekend.