Release notes Loon 2019

Versie 21.0.197. Gepubliceerd 15 november 2019

· In deze versie is het mogelijk – vooruitlopend op de lage WW-premie uit de Wab - een schriftelijke vastlegging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te maken. Dit is de werkwijze.

· Voor Loon op Proef-registraties is het daadwerkelijk inzenden van een loonaangifte niet meer mogelijk.

· De berekeningen van gesplitste loonperioden zijn verbeterd.

· Bij de keuze Eigen pensioenregeling zonder toeslagen wordt de bruto toeslag niet meer meegenomen in de pensioenberekening.

· In de risicogroep 03 Bouwbedrijf wordt de prestatietoeslag weer goed berekend in combinatie opname van TSF-uren.

· In de risicogroep 09 Grafische industrie is per 01-10-2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de premie PAWW.

· In de sector 12 Metaal en techniek stopt de premie W.W.M. nu op de eerste dag van de maand dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

· In de risicogroep 17 Bakkersdetailhandel is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 21 Havenclassificeerders is per 01-11-2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de premie PAWW.

· In de risicogroep 24 Koopvaardij is per 01-10-2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de premie PAWW.

· Voor de risicogroep 35 Apothekers is per 1 oktober 2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor een wijziging in de SBA-premie.

· Voor de sector 35 Zorg en Welzijn wordt voor de oproepkracht die uit dienst gaat de pensioenpremie correct berekend bij meeruren.

· In de sector 35 Zorg en Welzijn wordt het pensioen weer juist berekend bij de uitbetaling van vrije dagen bij uit dienst als er eerder sprake is geweest van een loonsverhoging.

· Voor de risicogroep 51 Kartonnage- en flexibel verpakkingsbedrijf is de pensioenaanvangsleeftijd aangepast naar de indienstdatum.

· Voor de sector 54 Culturele instellingen wordt voor de oproepkracht die uit dienst gaat de pensioenpremie correct berekend bij meeruren.

· In de sector 54 Culturele instellingen wordt het pensioen weer juist berekend bij de uitbetaling van vrije dagen bij uit dienst als er eerder sprake is geweest van een loonsverhoging.