Release notes Loon 2019

Versie 21.0.182. Gepubliceerd 17 september 2019

· Over de transitievergoeding wordt PAWW-premie berekend indien van toepassing.

· In deze versie is een verschil in het rapport van de journaalpost verholpen.

· In de risicogroep 01 Open teelten landbouw wordt geen vakantiegeld opgebouwd over
   opslag.

· In de risicogroep 01 Open teelten tuinbouw wordt geen vakantiegeld opgebouwd over
   opslag.

· In de risicogroep 01 Open teelten boomkwekerij wordt geen vakantiegeld opgebouwd
   over opslag.

· In de risicogroep 01 Paddenstoelenteelt wordt geen vakantiegeld opgebouwd over
   opslag.

· In de sector 12 Metaal en techniek wordt de premie W.W.M. bij toepassing van de
   Seniorenregeling over het verlaagde loon berekend.

· In de risicogroep 35 Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening kan een
   minimumbedrag aan eindejaarsreservering opgegeven worden.

· In de risicogroep 35 Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening is per 1
   september de verdeling pensioenpremie aangepast: werkgever 11,75% (was 12,1%), en
   werknemer 11,75% (was 11,4%).

· In de risicogroep 35 Geestelijke Gezondheidszorg kan een minimumbedrag aan
   eindejaarsreservering opgegeven worden.

·  In de risicogroep 52 Uitzendbedrijven in combinatie met pensioen via Metaal en
   Techniek
wordt per 1 juli 2019 'standaard' ook premie W.W.M. berekend.