Release notes Loon 2019

Versie 21.0.132. Gepubliceerd 21 mei 2019

·  In deze versie zijn de Wettelijk minimumlonen (WML) per 1 juli 2019 verwerkt.

·  In deze versie zijn interne wijzigingen verwerkt. Bij eventueel herrekenen of opnieuw
   berekenen van lonen, dienen de interne verschillen ook opgeslagen te worden.

·  De sortering op 'Naam' voor overzichten werkt weer zoals verwacht.

·  Bij de verloning van een 'anonieme' werknemer wordt geen rekening meer gehouden met
   het maximumpremieloon.

·  De instelling 'Extra periode(n)' werkt weer. Via tabblad 6 'Planning' bij de vaste
   werkgevergegevens.

·  In Loon is het weer mogelijk om maximaal 3 cijfers voor de komma en 2 cijfers achter de
   komma in het veld 'Percentage doorbetalen bij ziekte', 'Ouderschapsverlof' en
   'Kortdurend zorgverlof'
in te geven.

·  Onbetaald verlof verlaagt de opbouw van verlof niet meer dubbel.

·  Wanneer er sprake is van 'Kortdurend zorgverlof' zal de automatische opbouw van verlof
   niet meer verlaagd worden.

·  De gesplitste toeslag bij een loonsverhoging in groepen met een grondslag wordt nu
   correct boven of onder fulltime verwerkt.

·  De Engelse loonstrook toont nu het juiste percentage bijzonder tarief.

·  De automatische verlofopbouw zal bij het herrekenen of opnieuw berekenen van lonen
   de instelling aanhouden van het oorspronkelijke loon. Wilt u met terugwerkende kracht
   alsnog wel, of juist géén opbouw, dan dient u de lonen eerst te verwijderen en opnieuw te
   verlonen.

·  De taak Pensioenaangifte Stipp kan ook voltooid worden wanneer in de opgave geen
   werknemers zijn opgenomen.

·  Het prognosejournaal kan per periode gedraaid worden.

·  De weergave van het overzicht Cumulatieven is verbeterd.

·  In de risicogroep 01 Bloembollen is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

·  In de risicogroep 01 Dierhouderij is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

·  In de risicogroep 03 Bouwbedrijf en 03 UTA-personeel in het bouwbedrijf is het weer
   mogelijk TSF-spaaruren in de agenda op te geven.

·  In de risicogroep 04 Baggerbedrijf is per 1 mei 2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor
   de premie PAWW.

·  In de risicogroep 09 Grafische industrie is per 1 mei 2019 een nieuw tijdvak toegevoegd
   voor de premie ASF Gezondheidszorg.

·  In de risicogroep 10 Metaalindustrie is per 1 juni 2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor
   de premie PAWW.

·  In de risicogroep 11 Elektrotechnische industrie is per 1 juni 2019 een nieuw tijdvak
   toegevoegd voor de premie PAWW.

·  In de risicogroep 17 Vishandel is per 1 juni 2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de
   premie PAWW.

·  In de risicogroep 17 Exclusief BAR is per 1 juni 2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor
   de premie PAWW.

·  In de risicogroep 33 Horeca is een extra pensioenpremie toegevoegd met 0% voor de
   verwerking van een eventuele Excedentregeling.

·  In de risicogroep 33 Nederlands Horecagilde is een extra pensioenpremie toegevoegd
   met 0% voor de verwerking van een eventuele Excedentregeling.  

·  In de risicogroep 34 Horeca catering is een extra pensioenpremie toegevoegd met 0%
   voor de verwerking van een eventuele Excedentregeling.  

·  In deze versie is de risicogroep 35 Zelfstandige klinieken toegevoegd.

·  Voor de sector 35 Zorg en Welzijn wordt het bedrag aan inhouding ziekte niet meer
   opgenomen in de pensioenopgave UPA als ORT.

·  In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg wordt geen vakantiegeld opgebouwd
   over opslag.

·  In de risicogroep 35 Gehandicaptenzorg wordt geen vakantiegeld opgebouwd over
   opslag.

·  In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen wordt geen vakantiegeld opgebouwd over opslag.

·  Voor de risicogroep 35 Dierenartspraktijken is per 1 mei een nieuw tijdvak toegevoegd
   voor de premie PAWW.

·  In de risicogroep 42 Groothandel AGF is per 1 juni 2019 een nieuw tijdvak toegevoegd
   voor de premie PAWW.

·  In de risicogroep 44 Architecten is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

·  In de risicogroep 48 Betonproductenindustrie is nu ook de Seniorenregeling
   beschikbaar. 

·  In de risicogroep 51 Kartonnage- en flexibel verpakkingsbedrijf wordt standaard geen
   vakantiegeld meer berekend over overwerk boven fulltime.

·  In de risicogroep 51 Schoen- en lederwarenindustrie wordt nu pensioen berekend vanaf
   de eerste dag van de maand waarin de werknemer 20 jaar wordt.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven is het nu mogelijk loondagen op te geven wanneer u via
   de inlenersbeloning verloont.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven worden Scholingsfonds en Sociaal fonds berekend over
   de uitbetaling van reserveringen.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven zal de opbouw van reserveringen weer juist zijn wanneer
   sprake is van een 'Toeslag ET' (Extraterritoriaal), 'Uitruil brutoloon', in combinatie met een
   deelberekening.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt alsnog pensioen gerekend over meeruren bij de
   oproepkracht.

·  Voor de sector 54 Culturele instellingen wordt het bedrag aan inhouding ziekte niet meer
   opgenomen in de pensioenopgave UPA als ORT.

·  In de risicogroep 56 Schildersbedrijf en 56 UTA personeel in het schildersbedrijf wordt
   de premie USAG nu over het heffingsloon inclusief een eventuele auto berekend.

·  In de risicogroep 59 Mortel en de 59 UTA-personeel in het mortelbedrijf is per 1 juni
   2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de premie PAWW.