We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loon 2023 herrekenen bij update naar juni-versie

Loon 2023 herrekenen bij update naar juni-versie

In verband met aanpassingen en verdere ontwikkeling in het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) adviseren wij u dringend  de lonen van alle werknemers te herrekenen. Hieronder vindt u wat nadere uitleg over herrekenen in het algemeen en herrekenen in dit specifieke geval.

Voor herrekenen in het algemeen geldt dat dit er voor zorgt dat er met de meest recente instellingen wordt gerekend. Achter de schermen wordt door Loon continu gewerkt aan verbeteringen zonder dat u hier iets van merkt. Soms is het handig/nodig dat dergelijke wijzigingen ook voor historische lonen meegenomen worden. Dit zijn dan ‘interne verschillen’: verschillen achter de schermen die geen financiële verschillen opleveren.

Ook kan het zijn dat achteraf blijkt dat er een ander percentage van toepassing is voor een van de premies. In dat geval kunt u dan het percentage aanpassen en dit toepassen voor eerdere lonen door te herrekenen.

Het herrekenen is een eenvoudige en veilige procedure .
Wanneer u via bovenin Werkgever, dan Herrekenen, de lonen herrekent, dan toont Loon – indien er verschillen zijn – de lijst met lonen waar verschillen gevonden zijn.

Deze lijst kunt u rustig doornemen. Als er iets vreemds tussenstaat, dan kunt u eenvoudigweg kiezen voor Annuleren. Ook kunt u een of meer resultaten uitvinken als de rest wel klopt. De volledige uitleg over herrekenen treft u aan in https://www.loon.nl/handleiding/Herrekenen_en_opnieuw_verlonen.pdf

Het herrekenen na de update naar de juni-versie heeft, als aangegeven, te maken met het cumulatieve rekenen.
Dit zal met name alleen interne verschillen geven. De meeste premies worden cumulatief bepaald, de eerdere lonen hebben dus invloed op de toekomstige lonen. Dit is vooral van belang bij wijziging in premiepercentages, bijvoorbeeld van hoge naar lage WW-premie gedurende het loonjaar bij bijvoorbeeld ouderschapsverlof.

U kunt het herrekenen op een voor u geschikt moment uitvoeren. Van belang is om alle interne verschillen op te slaan.

Mocht u alsnog financiële verschillen krijgen, dan kan dit samenhangen met bijvoorbeeld het beter bepalen van de reserveringen kosten werkgever (centen verschil), een door u op later moment aangepast premiepercentage, of het per abuis wijzigen van het werkschema binnen één dienstverband. Loopt u deze dan even na. Bij vragen kunt u via het Loonportaal uw vraag stellen aan ons Kenniscentrum.