We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Lease-fiets van de zaak. 7% bijtelling

Invoeren gegevens fiets en koppelen met werknemer

Vanuit het scherm 'Werkgevers', tabblad 'Vervoer' legt u de fiets van de werkgever vast. U kunt daar alle fietsen van de zaak vastleggen.

De handigste volgorde van werken bij een fiets van de zaak is als volgt:

1) Fiets van de zaak vastleggen via 'Werkgever', 'Vervoer', 'Voeg toe'
2) Gegevens van de fiets vastleggen in dit scherm. Let erop dat u als 'Bijtellingscategorie' de '7% (Fiets)' kiest:

Loon salarissoftware Afbeelding:  Werkgevergegevens, Vervoer, Gegevens fiets

Afbeelding:  Werkgevergegevens, Vervoer, Gegevens fiets

3)   'OK'
4)   U belandt weer in het scherm 'Vervoer'.
5)   Via '(Privé-)gebruik' gaat u de gegevens van de werknemer vastleggen die privé gebruik maakt van die fiets.
6)   U legt daarbij ook de eventuele eigen bijdrage vast, hoewel dit bij een fiets van de zaak minder zal voorkomen dan bij een auto van de zaak.

Loon salarissoftware Afbeelding:  Werkgevergegevens, Vervoer, '(Privé-)gebruik'
Afbeelding:  Werkgevergegevens, Vervoer, '(Privé-)gebruik'

7) 'OK' (2x)
8) U belandt weer in het scherm ' Vervoer'
9) Check daar via de optie 'Overzicht' of e.e.a. juist is ingevoerd
10) Draai ter check een loon voor een werknemer en controleer of Loon de juiste getallen
meldt over de fiets van de zaak. Sla het loon niet op
11) Zijn de getallen juist? Dan bent u klaar met het invoeren van deze fiets van de zaak.
12) Zijn de getallen onjuist? Corrigeer dan de gegevens en draai de proef-loonstrook
opnieuw.