Regeling Koopdagen 55+  in de Bouw

Percentage Koopdagen

U dient eerst zelf te bepalen hoeveel dagen de werknemer bij moet kopen in een jaar. Via onderstaande link treft u een schema aan van het FNV waarbij men uitgaat van 1 koopdag.

http://www.tbbouw.nl/cao/downloads/4daagse_ww.pdf

 

In ons voorbeeld gaan wij ook uit van 1 koopdag. Voor deze ene koopdag dient een percentage te worden vastgesteld. De berekening daarvan gaat als volgt:


Te kopen dagen  (1) x  1,08  = 1,08. Delen door 260 (dagen per jaar) x  100  = 0,415%.

 

(Bij 2 koopdagen is het percentage dus 0,83%. Bij 3 koopdagen 1,245)
 

Deze 0,415% is dus het percentage koopdagen voor 1 koopdag. Dit percentage past u zelf aan via:
• 'Werkgever'
• tabblad 2
• 'Wijzig premies'
• 'Koopdagen werknemer' dubbelklikken