We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Jaarwerk 2023

Jaaropgave t.b.v. de werknemer

De jaaropgave voor de werknemer bestaat in 2023 uiteraard nog wel.

• Ga naar 'Overzichten'
• 'Jaaropgaven'
• 't.b.v. de werknemer'
• Volg de verdere logica.

Op de jaaropgave zult u alleen de minimaal verplichte gegevens zien staan. Zo hoeven de adressen en het loonheffingennummer van de werkgever niet meer te worden opgenomen in de jaaropgave. Het BSN nog wel, ofschoon die op de salarisstroken niet meer mag worden getoond.

Verder kunt u - indien gewenst - extra informatie op de jaaropgave laten zien, zoals onbelaste (reis)vergoedingen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Jaaropgave voor de werknemer
Afbeelding: Jaaropgave voor de werknemer

• Net als alle overzichten kunt u de jaaropgaven ook op mijn.loondossier.nl plaatsen. Vink
  dan die optie in dit scherm aan. Wij adviseren u dit te doen. De jaaropgaven staan
  dan - na uploaden - voor de werknemers klaar op het web.

• U kunt de jaaropgave ook e-mailen. Vink dan de laatste optie in het scherm aan.


De jaaropgave ziet er anno 2023 zo uit:

Loon salarissoftware E-mailen is onveilig. Mailen wordt uitgefaseerd! 
Afbeelding: Jaaropgave voor de werknemer (PDF)

E-mailen is onveilig. Mailen wordt uitgefaseerd!
Het gebruik van mail is minder veilig en privacygevoelige informatie kan makkelijker in verkeerde handen vallen. Dat is dan ook de reden dat e-mailen vanuit Loon wordt uitgefaseerd! Gmail vanuit Loon is reeds vanaf september 2024 niet meer mogelijk.

Ons advies: gebruik Mijn LoonDossier. Met Mijn LoonDossier kunt u veilig en snel werken. Meer info vindt u hier: https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-loondossier/

• De jaaropgaaf heeft reeds sinds 2013 twee nieuwe verplichte gegevens: ‘Werkgevers- 
  heffing zorgverzekeringswet’ en het totaal van de ‘Premies werknemersverzekeringen’
  aandeel werkGever. Dit moet de werknemer inzicht geven in de bedragen die uw
  onderneming voor hem of haar aan deze premies betaalt.