Inlenersbeloning in de sector 52 Uitzendbedrijven

Werkschema op Onregelmatig

Vooralsnog kunt u deze werkwijze alleen gebruiken voor oproepkrachten in de uitzendbranche. In het werknemersscherm op het tabblad 'Personalia', subtabblad 'Werkschema', dient dan ook het werkschema op 'Onregelmatig' te staan.

Vervolgens gaat u naar tabblad 2 'Loon'. Het standaard (uur)loon laat u leeg.

Tot slot naar subtabblad 'Projecten'. Evenals in het werkgeversscherm hier ziet u een knop 'Voeg toe'.

Met de knop 'Kies' kunt u een van de bij de werkgever ingevoerde projecten selecteren. Ook kunt u het uurloon selecteren waartegen de project-uren verloond dienen te worden.


Afbeelding: werknemersscherm, 'Projecten'