We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Geen verbinding met Loon Portaal, Windows-machine

Rdp-file Loon Portaal reeds aanwezig?

U krijgt geen verbinding met Loon en u hebt een Windows pc. Als eerste, hebt u de juiste rdp-file om verbinding te maken? Deze file moet de naam LoonOnline-V2 .rdp hebben, en op uw bureaublad staan of daarheen worden verplaatst: 

Loon salarissoftware Afbeelding: Rdp-file LoonOnline
Afbeelding: Rdp-file LoonOnline-V2 reeds aanwezig?

Hebt u de juiste rdp-file op uw desktop staan? Zo nee , dan moet u de correcte rdp-file voor het Loon Portaal alsnog installeren. Dat leest u in het volgende hoofdstuk: 'Rdp-file Loon Portaal alsnog installeren '. 

Hebt u wél reeds de juiste rdp-file op uw desktop staan? Lees dan de overige mogelijke oplossingen, te beginnen met het hoofdstukje 'Inlogscherm Loon Portaal '.