Geen verbinding met Loon Portaal, Windows-machine

Rdp-file Loon Portaal reeds aanwezig?

U krijgt geen verbinding met Loon en u heeft een Windows pc. Als eerste, heeft u de juiste rdp-file om verbinding te maken? Deze file moet op uw bureaublad staan of daarheen worden verplaatst: 

Loon salarissoftware Afbeelding: Rdp-file reeds aanwezig?
Afbeelding: Rdp-file reeds aanwezig?