We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Favorieten toevoegen in Loon

Favorieten per werkGever, en alleen per 'subsoort'

Voor alle duidelijkheid: u kunt per werkGever uw Favorieten aanmaken. Logisch, want de ene werkgever zal weer heel andere veel gebruikte toeslagen, inhoudingen of incidentele beloningen hanteren dan de ander. U kunt niet per werkNemer Favorieten aanmaken.

Houdt u er verder rekening mee dat u Favorieten alleen per 'subsoort' kunt aanmaken. Sec de toeslag 'Bruto' kunt u logischerwijze geen favoriet maken. Loon moet namelijk wel weten welke Bruto toeslag uw favoriet is. Vandaar dat Favorieten alleen per nader gespecificeerde soort te kiezen zijn.