We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Correctie loonaangifte over de jaargrens

In Loon. Twee mogelijkheden


Het kan zijn dat u in het lopende jaar een loonaangifte (= aangifte loonheffingen) wilt corrigeren die u in het jaar ervóór hebt ingediend. Wilt u zo'n correctie over de jaargrens indienen, dan zijn er twee opties:

1) De aangiftetermijn is nog niet verstreken. Bij maandaangiften: vóór 1 februari van het
huidige jaar (stel, 2024).
  • Maak de correctie in het betreffende 2023-salaris
  • Draai de aangifte loonheffingen van december 2023
  • De correctie gaat automatisch mee
  • Betaal de december aangifte, of het verschil als u reeds betaald had
  • Zelfde procedure als normaal, dus!

2) De aangiftetermijn is reeds verstreken. Bij maandaangiften: vanaf 1 februari (stel, 2024)
  • Maak de correctie in het betreffende 2023-salaris
  • Draai de aangifte loonheffingen 'Correctie na afloop loonjaar'
  • De correctie wordt een 'losse' aangifte
  • Betaal deze losse correctie niet direct, maar wacht op de naheffingsaanslag van de fiscus

Onderstaand worden deze twee opties en bijbehorende stappen uitgebreider uitgelegd.