We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Beveiliging Mijn LoonDossier

Inleiding beveiliging Mijn LoonDossier

Dit document behandelt de beveiligingsmaatregelen die genomen zijn om de gegevens die opgeslagen zijn op Mijn LoonDossier te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Deze maatregelen zijn onder te verdelen in vier groepen:

1.  Organisatorisch
2.  Fysiek
3.  Virtueel
4.  Softwarematig

Hieronder volgt voor elke groep een toelichting.