We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Back-ups maken en herstellen in Loon

Voorkeuren back-ups via Administratie-instellingen

De instellingen en voorkeuren bereikt u via 'Loon Vandaag', 'Opties' (linksonderin). U ziet dan dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Administratie-instellingen, Back-up
Afbeelding: 'Loon Vandaag', Opties

Hiervandaan kunt u uw instellingen en voorkeuren aangeven, ook die voor uw back-ups. Het scherm 'Administratie-instellingen', 'Algemeen' ziet er in Loon Online zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Administratie-instellingen, Back-up

Afbeelding: Administratie-instellingen, Back-up

Hier kunt u o.a. de standaardmap aanpassen waar de back-ups worden geplaatst in uw Loon Online-omgeving. Die keuze ligt echter niet voor de hand, dus wees zeker van uw zaak als u wilt afwijken!